«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»

امام صادق (ع) فرمودند:

هر کس دوست دارد روز قیامت، بر سر سفره‏هاى نور بنشیند
باید از زائران امام حسین (ع) باشد.