« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  صفحه اصلی - تاریخچه  
درباره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تاریخچه  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تاریخچه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

یکی ازسیاست های فرهنگی رژیم پهلوی ایجاددستگاهها و نهادهای فرهنگی جدید در راستای غربی نمودن بود. کانون پرورش فکری‌کودکان ونوجوانان درزمستان سال1344 با هدف فوق وبه ظاهرارتقا سطح فرهنگ کودکان و یاددادن روش درست زندگی و پرنمودن اوقات فراغت کودکان ونوجوانان و جلوگیری از گرایشات و آلودگی‌های سیاسی(جلوگیری از گرایش به گروه‌های چپ که عمدتاً مخالف رژیم بودند)،اجتماعی و اخلاقی و تقویت روح همکاری و تعاون ایجاد شده است .

از سال 1344 تا پيروزي انقلاب اسلامي، كانون با هدايت دربار با مسئوليت همكلاسي و خواهرخوانده فرح ديبا (پهلوي)، ليلي اميرارجمند كه عضويت هيئت امناء و مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را برعهده داشت، اداره مي‌شد.

هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب، كانون را به صورت يك شركت دولتي به وزارت آموزش عالي ملحق نمود. سپس هيئت وزيران از سال 1360 کانون را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و به آموزش و پرورش ملحق نمود كه توسط مجمع عمومي با انتخاب هیئت مدیره و مديرعامل اداره مي‌گردد.