« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  صفحه اصلی - خدمات و امکانات  
درباره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اهداف و خدمات
ایجاد امکانات لازم جهت رشد وپرورش فکری وذوقی کودکان ونوجوانان و کمک به شکوفائی استعدادهای آنها براساس ارزشها و نظام تعلیم و تربیت اسلامی
اهداف کانون عبارتند از :
  • توليدي : توليد كتاب،فيلم ،تئاتر،سرگرميهاي سازنده ،نواروموسيقي
  • حقيقاتي : تحقيقات وپژوهش به منظور حمايت علمي از توليدات و رشد و اعتلاي فكري كودكان و نوجوانان
  • فرهنگي هنري : حضوركودكان دركتابخانه ها دركنار مربيان فرهنگي،هنري و ادبي جهت زمينه سازي بروز ‌خلاقيت
  • اداري و مالي : امور اداري و خدمات عمومي وتنظيم بودجه وتقسيم اعتبارات و...
  • عمراني : ساخت مراكز فرهنگي وهنري و بخش هاي اداري وپشتيباني فعاليت هاي عمراني كانون
  • بازرگاني : توزيع‌وفروش‌توليدات وخريدكتب ازناشرين و اعطاء نمايندگي‌فروش و ارسال‌كتاب ازطريق‌پست
  • آموزشي :كانون زبان ايران با هدف آموزش زبانهاي خارجي و ايجاد مراكز زبان آموزي و توليدات كمك آموزشي در قالب كتاب ونوار ونرم افزار ونشريه و ...
  •