« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  مدیریت حراست  

 

  مدیر دفتر مرکزی حراست :

از آنجا که فرهنگ زیر بنای جامعه است، نقشی اساسی در موجودیت و حیات آن دارد، ضامن بقا و دوام آن به شمار می رود و پایداری ، استواری و تقویت پایه ها و باز تولید ارزش های اساسی آن تثبیت و تحکیم جامعه و در نتیجه ، امنیت آن را موجب می شود. در مقابل، ضعف بنیه های فرهنگی یا انحراف آنها از اصول و هنجارهای اصیل خود ، عامل ضعف و زوال جامعه است و امنیت و موجودیت آن را تهدید می کند. همان گونه که امنیت فرهنگی – اجتماعی اساس و لازمه امنیت کل جامعه است، تهدیدهای فرهنگی – اجتماعی نیز ناامنی بیشتری را متوجه نظام و انقلاب می کند و با سست کردن بنیادهای قدرت ملی از داخل ، شرایط را برای ضربه پذیری در برابر تهدیدهای خارجی امنیت ملی فراهم می آورد؛ از این رو، توجه به تهدیدها و آسیب پذیری های فرهنگی – اجتماعی به مثابه تهدیدهای جدی ، در کانون اندیشه امنیتی امام (ره) قرار دارد. امام (ره ) به هنگام سنجش ضریب تهدید مسائل فرهنگی- اجتماعی در مقایسه با دیگر تهدیدها ، آنها را دارای اولویت ، اصالت و اهمیت بیشتر دانستند و دیگر تهدیدها را فرعی ، عرضی و ثانویه بیان کردند . از دیدگاه ایشان ، مصونیت و استقلال فرهنگی، هویت محوری، دین باوری و اصالت آن ، چنان امنیت توان افزایی را برای جامعه دارد که بسان دژ آسیب ناپذیری در برابر هر گونه تهدید خارجی توان دفاع را باز تولید می کند و در مقابل ، فرهنگ وابسته، بی اصالت و بدون هویت ، متغیری ، تهدید زا و امنیت زدا ارزیابی می شود. با این نگاه مهم ترین محورهای تهدیدهای فرهنگی – اجتماعی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره) در ذیل می آید:

 1. ضعف هویت دینی؛ 2.ضعف انسجام اسلامی؛ 3.ملی گرایی؛ 4. وابستگی فرهنگی نهادهای مولد اندیشه و هویت ساز؛

 5 . روحانیون وابسته؛  6. بزرگ نمایی ضعف روحانیت و کنار زدن آنها؛ 7.انحراف اخلاقی و مفاسد اجتماعی؛

 8 . انحراف رادیو و تلویزیون؛ 9. انحراف مدرسه ها و مراکز آموزشی؛ 10.ضعف تبلیغات؛ 11. مطبوعات جنجالی؛ 12. خالی کردن مسجدها؛ 13. درجه بندی آرای مردم.

 


 

یکی از مهم ترین تهدیدهای فرهنگی- اجتماعی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره) ضعف هویت دینی می باشد که در ذیل به توضیح آن می پردازیم : 

 در اندیشه امام خمینی (ره) ، دین باوری ، اسلامی بودن و مکتبی ماندن از اساسی ترن ارکان امنیت ملی است. ایشان که انقلابی با ویژ گی فرهنگی- دینی را راهبری کردند، از امنیت و جایگاه این مولفه به مثابه اساسی ترین مولفه امنیت زا در بقای جامعه آگاه بودند و هدف اساسی انقلاب و نظام اسلامی را رسیدن به جامعه ای امن و نظامی با ثبات و پایدار می دانستند . موضوعی از دیدگاه ایشان ، تنها با تبدیل فرهنگ سکولار ، غیر بومی و وابسته به فرهنگی اصیل، بومی ، دینی و هویت دار امکان پذیر است.

در مقابل ، هر گونه فعالیت ، سیاست و برنامه ای که با جوهره ومظاهر دینی نظام مغایرت و تعارض داشته باشد و صبغه مکتبی آن را کم رنگ و التزام گفتاری و رفتاری کارگزاران و مدیران نظام اسلامی را به اصول و مبانی آن تضعیف کند و به طور خواسته یا ناخواسته یا آشکار و پنهان ، مقدمات حاکم کردن الگوی غیر اسلامی یا سکولار را بر جامعه فراهم آورد ، حرکتی  ضد امنیتی و تلاش برای تهی کردن حکومت از محتوای غنی و تعالی بخش دینی و سست کردن پایه های آن است.

به بیان دیگر در آرای امام (ره) ، معتبرترین میزان سنجش امنیت یا ناامنی نظام، میزان حاکمیت ارزش های دینی بر جامعه و باور قلبی و التزام عملی دولتمردان و شهروندان به تعالیم و آموزه های دینی است. در این رویکرد ، دین مداری شاخص امنیت و دین گریز یا دین ستیزی از جدی ترین شاخص های ناامنی و تهدید امنیتی در نظام اسلامی به شمار می آید. از این رو از محتوا و صراحت گفته های امام (ره) این طور استنباط می شود که اجرای احکام اسلامی از کارآمدترین سازوکارهای تامین امنیت نظام دینی است و بالطبع اباحه گری اعتقادی و بی مبالاتی رفتاری از مهم ترین عوامل ناامنی نظام ارزیابی میشود.                                          

 


 

در سال 1394  به منظور دسترسی سریعتر افراد با دفتر مرکزی حراست و همچنین حراست استان پوستر ذیل طراحی گردید و بر روی تابلو اعلانات و تمامی صندوق های موجود در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور نصب گردید.

کلیه مراجعین محترم می توانند جهت منعکس نمودن اخبار ، پیشنهادات و انتقادات خود از شماره های قید شده در پوستر دفتر مرکزی حراست  اقدام نمایند. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.