« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  شورای نظارت بر اسباب بازی  

 شورای نظارت بر  ساخت ، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی

-      ساماندهي موضوع اسباب بازي از طريق حمايت ، هدايت و نظارت بر طراحي ، ساخت، واردات و توزيع  اسباب بازي كودكان

-      تدوين آيين نامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط و مقررات ، سياست ها و خط مشي هاي ناظر بر حمايت ، هدايت و نظارت بر طراحي، ساخت و واردات و صادرات و توزيع اسباب بازي و جلوگيري از فعاليت هاي خارج از ضابطه و نيز تهيه موارد و اطلاعات ضروري جهت استفاده صحيح از اسباب بازي ها و اعلام موارد هشدار دهنده در جهت تامين سلامت جسمي، رواني ، فرهنگي و اجتماعي

 اساسنامه شورای نظارت بر اسباب بازی در جلسه 422 مورخ 16/4/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه , نه ماده و شش تبصره به تصویب رسیده است . آیین نامه اجرایی شورای نظارت براسباب بازی درجلسه 341 مورخ 18/8/79شورای فرهنگ عمومی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده و چهارده تبصره به تصویب رسیده است. 

در شورای نظارت بر اسباب بازی نمایندگان وزارت خانه های : آموزش و پرورش -فرهنگ و ارشاد  اسلامی-صنعت معدن و تجارت-بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-علوم، تحقیقات و فناوری-صدا و سیما  و اتحادیه صتف پلاستیک و نایلون عضو می باشند که موضوعات و برنامه های شورا را بررسی و اعلام نظر می کنند.

فعالیت های  شورای نظارت بر  ساخت ، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی عبارتند از:

الف:  کمیسیون ثبت طرح و مجوز تولید سرگرمی

کمیسیون ثبت طرح هر ماه یک جلسه  برگزار می شود و اعضای این جلسه کلیه طرح های رسیده به دبیرخانه شورا  را بررسی می کنند و در نهایت منجر به صدور رأی می گردد.

ب: ثبت طرح و صدور مجوز

براساس مصوبات شورا و مطابق سير گردش کار ثبت طرح اسباب بازي از مهر 81 پذيرش طرح انجام و پس از بررسي کميسيون مربوطه صدور گواهي ثبت انجام خواهد شد.

ج: هولوگرام

طراحان و توليدکنندگان اسباب بازي که طرح خود را در دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي به ثبت رسانده و گواهينامه و يا مجوز توليد دريافت کرده اند ,به منظور توليد انبوه مي بايست تقاضاي هولوگرام نمايند. شناسنامه اين گونه سرگرمي ها در سامانه پيام کوتاه دبيرخانه ثبت خواهد شد تا مصرف کننده بتواند با ارسال شماره ثبت يا مجوز توليد روي هولوگرام شناسنامه آنرا دريافت نمايد

د: صدور مجوز تولید :   صدور مجوز تولید سرگرمی های داخلی که از نمونه خارجی کپی شده است از سال 91 در دبیرخانه شورا انجام می شود.

هـ : واردات

از دیگر اقدامات دبیرخانه شورا صدور مجوز ترخیص برای اسباب بازی های وارداتی از سال 81 می باشد. کلیه گمرکات کشور موظفند در خصوص اسباب بازی از شورای نظارت بر اسباب بازی مجوزترخیص را کسب نمایند . لذا پرونده اظهاری به همراه نمونه اسباب بازیهای مربوطه که پلمپ شده اند به واحدهای صدو رمجوز ارسال می شوند . با تفویض اختیار صورت گرفته سه واحد صدور مجوز در سه استان جنوبی به شرح زیر  دایر شده است که نسبت به صدور مجوز ترخیص اسباب بازی از گمرکات استان خود اقدام می نمایند . 

استان هرمزگان  ( شهید باهنر ,شهید رجایی، کیش , بندر لنگه ,  و قشم )/ استان  خوزستان ( خرمشهر , آبادان,بندر امام خمینی) /استان بوشهر (بوشهر1 و 2,  گناوه، بندر دیر- دیلم  )/  دبیر خانه شورای نظارت بر اسباب بازی در تهران پرونده های ارجاعی از گمرکات (  همه گمرکات سراسر کشور به غیر از سه استان جنوبی ) را پاسخگو می باشد

صدور مجوز تیزر تبلیغات تلویزیونی اسباب بازي و سرگرمي : تولید کنندگان برای تبلیغات تلویزیونی محصول خود می بایست از دبیرخانه شورا، مجوز لازم را کسب نمایند.

ثبت اسباب بازی خارجی

بر اساس این ضوابط نمایندگان انحصاری شرکت های تولید کننده اسباب بازی در ایران می توانند به وکالت از طرف شرکت خارجی نسبت به ثبت اسباب بازی های وارداتی خود اقدام نمایند

نظارت فرهنگی بر نمایشگاه های اسباب بازی در سراسر کشور

کليه برگزار کنندگان نمايشگاه هاي اسباب بازي و سرگرمي به منظور کنترل و نظارت فرهنگی بر کیفیت اجرای نمایشگاه های اسباب با زی در سطح کشور مي بايست مجوز فرهنگي برگزاري نمايشگاه را از دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي دريافت نمايند.

نظارت بر فروشگاه های اسباب بازی در سطح کشور:  نظارت بر لزوم داشتن هولوگرام  و نبودن اسباب بازی های ممنوعه در فروشگاه های سطح کشور.

رسیدگی به پرونده های شکایتی

رسیدگی به شکایات ارباب رجوع در خصوص امورات اسباب باز ی، ثبت طرح، تولید و واردات

ثبت نام واحدهای فروش و توزیع اسباب بازی

فروشگاه های اسباب بازی سراسر کشور اعم از اینکه تمام یا قسمتی از اجناس فروشگاه آنها اسباب بازی کودکان باشد؛ ملزم به نصب برچسب شناسنامه دار شدن اسباب بازی ها (هولوگرام) در مدخل ورودی فروشگاه خود می باشند. اطلاعات تکمیلی در سایت شورا درج شده است.

بخش سامانه پیام کوتاه شورای نظارت بر اسباب بازی

دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی شامل سامانه پیام کوتاه می باشد که کلیه اطلاعات دبیرخانه در این سامانه قابل دسترسی می باشد.

اسامی همکاران دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی

آقای محمدحسین فرجو مشاور و رسیدگی به پرونده های شکایتی و عضو شورای مرتبط / آقای ناطقی کارشناس ثبت طرح اسباب بازی و آمار

خانم صالح آبادی کارشناس  صدور مجوز واردات / خانم مرشدی کارشناس صدور مجوز تولید و هولوگرام

خانم هادیان بخش سامانه پیام کوتاه شورای نظارت/ آقای محمدحسین نیکو همکار شورای نظارت بر اسباب بازی

استان بوشهر : خانم مهرانگیز برزگر مسئول واحد صدور مجوز واردات/آقای عاشوری همکار واحد صدور مجوز واردات/خانم ناجی همکار واحد صدور مجوز واردات/ خانم جهان افروزیان همکار واحد صدور مجوز واردات

استان خوزستان:خانم فارسانی مسئول واحد صدور مجوز واردات/خانم سید جلالی همکار واحد صدور مجوز واردات

استان هرمزگان: آقای علی اکبر شعبانی مسئول صدور مجوز واردات/آقای صمصام پور همکار واحد صدور مجوز واردات

تلفن دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی

ستاد:                            3 -88085832-021        فاکس: 88085832-021         آدرس سایت دبیرخانه: www.toycouncil.com 

استان بوشهر:                  33336419-077  

استان خوزستان:            33338411-0611 

استان هرمزگان:            33313417-076

شماره سامانه پیام کوتاه شورای نظارت بر اسباب بازی    300074010-     ایمیل دبیرخانه: www.shora@yahoo.com      

ریاست شورای نظارت بر عهده مدیرعامل کانون جناب آقای علیرضا حاجیان زاده و رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر ساخت، طراحی ، واردات و توزیع اسباب بازی  بر عهده محسن حموله می باشد.