« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  حقوق و دستمزد  

 

  • رئیس واحد حقوق و دستمزد : جواد صادقي
  • کارشناس حقوق و دستمزد : ندا مالمير
  • کارشناس حقوق و دستمزد : ساناز اصغری آلاشتی