« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  اطلاع رسانی مدیریت آموزش  

 

بهره وری
و
تکنیکهای اندازه گیری آن درسازمان های فرهنگی

 

> بهره وري و تكنيك هاي اندازه گيري  آن در سازمان هاي فرهنگي