« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  معاونت فرهنگی  

 

معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی با هدف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، توسعه و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری کانون در سراسر کشور به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی مدیریتی سازمان فعالیت می‌کند.

ادارات کل زیرمجموعه‌ی معاونت فرهنگی شامل اداره کل آفرینش‌های فرهنگی، اداره کل آفرینش‌های ادبی و هنری و اداره کل آموزش و پژوهش، با بدنه‌ی کارشناسی ستادی به عنوان برنامه‌ریز، پشتیبان، ناظر و هماهنگ کننده‌ی برنامه‌های استانی و فرا استانی ایفای نقش می‌کنند. تهیه و تدوین دستورالعمل و شیوه‌ نامه‌های مسابقات، جشنواره‌ها، همایش‌های ملی و بین‌المللی کانون در حوزه‌ی فرهنگی، ادبی و هنری بر عهده‌ی معاونت فرهنگی است.

تأمین محتوای فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری و تولید منابع مناسب در این راستا در کنار برنامه‌ریزی و نظارت بر امر نیازهای تجهیزاتی و کتاب‌های مورد نیاز فرهنگی و هنری، استانداردسازی کتابخانه‌ها، ثبت فعالیت‌های مراکز و هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و منابع کانون در زمینه‌ی جذب نیروی انسانی نیز از دیگر وظایف معاونت فرهنگی به شمار می‌آید.

در حال حاضر جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان معاون فرهنگی کانون عهده‌دار این مسئولیت هستند.