« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  اداره کل آموزش و پژوهش  

 

معرفی اداره کل آموزش و پژوهش

اداره کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان با مديريت آقاي اصغر باقرزاده متشکل از دو بخش آموزش و پژوهش است. انتشار نشریه روشنان، حمایـت از طرح های پژوهشی مورد نیاز کانون، اجــرای سالانه ده ها دوره آموزشی متمرکز داستانی بخشی  از فعالیت های این اداره کل است . علاوه بر این و تاسیس مرکز علمی کاربردی کانون چند سالی است که این مرکز اقدام به پذیرش دانشجوی کاردانی تربیت مربی فرهنگی کرده است و پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در حوزه علمی و فرهنگی کودکان ونوجوانان نیز در دستور کار آن قرار گرفته است.

 

وظایف بخش پژوهش 

 1. بررسي نيازهاي پژوهشي واحدهاي مختلف سازمان، همچنین پيشنهاد وتصويب اولويت هاي پژوهشي و نظارت بر اجرای طرح هاي پژوهشي مصوب
 2. طرح و ارائه مقالات علمي و نظري و يافته هاي پژوهشي
 3. حمايت از از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي
 4. تقویت و تحکیم برنامه‌ها و فعالیت‌های نهاد اقدام‌پژوهی در استان‌ها
 5. فرهنگ سازي، تشويق و حمايت از فعاليت ها و برنامه هاي پژوهشي مربيان و اعضاي مراکز فرهنگي هنري
 6.  ساماندهي و اطلاع رساني منابع مطالعاتي و اسناد پژوهشي
 7. توسعه کيفي فعاليت هاي پژوهشي کودک و نوجوان در مراکز فرهنگي هنري
 8. ارائه يافته هاي پژوهشي و فراهم آوردن زمينه هاي اجرايي شدن (کاربست) نتايج به دست آمده
 9. رشد و تقویت دانش و بینش مربیان و کارشناسان

 

وظایف بخش  آموزش                                

 1. بازنگری پودمان های آموزشی مصوب پســت های سازمانی با توجه به تحولات و نتایج‌ تحقیقات و ارزشیابی های انجام گرفته 
 2. شناسایی وتدوین‌نیازهای آموزشی رشته‌های مختلف شغلی‌وطراحی وتدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی کارکنان اعم از پودمان ها، کارگاه های تخصصی وگردهمایی های آموزشی  مبتنی یافته های پژوهشی و بر اساس نیاز سنجی های آموزشی
 3. هدایت و نظارت جریان برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی آموزش های استان ها  ازطریق بازدیدهای منظم و مستمر
 4. آموزش نظام یافته همکاران پاره وقت ادبی و هنری (زیر 60 ساعت) در قالب کار گاه های تخصصی آموزشی
 5. توجه ویژه به سازوکارهای انگیزشی در برنامه ریزی و اجرای دوره پودمان/ کارگاه های تخصصی
 6. تهیه و تدوین برنامه های درسی و اجرای دوره های کاردانی و کارشناسی در رشته  مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان
 7. گسترش و توسعه آموزش های غیر حضوری با بهره گیری از فن آوری های پیشرفته‌ی آموزش و تولید بسته های آموزشی مرتبط با هر دوره